TrioShock (Dezenfeksiyon)

TrioShock uygulaması; Bioozonic tarafından geliştirilen tamamen çözüme yönelik üç aşamalı, kesin Hijyen elde edilen bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulamasıdır.

  • Uygulamanın ilk aşaması, DC21 ve BS02 Biyolojik temizlik ajanları kullanarak, klozet, pisuvar, lavabo ve yer sifonlarında oluşan bakteri plaklarına direkt uygulanarak bakteri plakları ile etkileşimi sağlanır. Etkileşim sonucunda ilk etapta bir fırça yardımı ile görünmeyen yüzeylerdeki kir ve bakteri plakları fırçalanarak temizlenir.
  • İkinci aşamada; Vitrafiye malzeme üzerinde görünen ve görünmeyen yüzeylerdeki kir ve bakteri plakları ve plak oluşumları 9 atü. Basınçlı buhar ile vitrafiye malzemeye hiçbir şekilde zarar vermeksizin temizlenir.  Yine bu aşamada, mekânda bulunan tüm duvar yüzeyleri, kapı, kapı kolları, bütün armatürler, döşeme yüzeyi, havalandırma menfezleri ve insan elinin temas edebileceği tüm yüzeyler biyolojik temizlik ajanı kullanılarak silinir ve temizlenir.
  • Üçüncü ve son aşama ise Dezenfeksiyon aşamasıdır. Bu aşamada ULV (Ultra Low Volume) cihazı kullanarak, ortamdaki tüm virüs ailelerine, bakterilere, küf, maya ve mantarlara karşı yüksek ve geniş spektrumlu etkiye sahip olan Konsantre dezenfektan ile sisleme yapılır. Bu sisleme sonucunda mekan tamamen hijyen şartlarında kullanıma hazır hale gelir.

Kullandığımız bütün temizlik ajanları ve dezenfektan ürünüler, insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyen büyük ölçüde doğada çözünebilen ürünlerdir.

Uygulamada kullanılan temizlik ajanlarının tamamı, Biyolojik Hijyen Teknolojisi kullanılarak elde edilmektedir.

Biyolojik ürünler sınıf-1 mikroorganizma, bu organizmalardan biyoteknoloji ile üretilen biyolojik yüzey aktif madde (biyosürfaktan) ya da bunların karışımından üretilen ürünlerdir.  Bakteriler de tek hücreli mikroorganizmalardır ve yaşam çevriminde beslenmek ve üremek için uygun ortam bulduklarında bir çeşit sıvı üretirler. Bu sıvı biyolojik yüzey aktif madde (biyosürfaktan) olarak adlandırılır ve bilinen konvansiyonel yüzey aktif maddelerden 500 kat daha etkilidir.

Sınıf-1 mikroorganizmalar, Avrupa Birliği 2000/54 EC Direktifine göre “İnsanlarda herhangi bir hastalığa neden olmayan mikroorganizmalar” olarak sınıflandırılmıştır.